Właściciel portalu Archizoom.pl przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników portalu.

rodzaj zbieranych danych

Wszystkie usługi oferowane na portalu Archizoom.pl są bezpłatne. Aby skorzystać z niektórych z nich, użytkownik musi się zarejestrować. Właściciel portalu zbiera dane przekazane w procesie rejestracji.

Podczas wizyty na portalu Archizoom.pl aplikacje działające w zakresie analityki sieciowej automatycznie zbierają dane dotyczące wizyty.

sposób wykorzystania danych

Podanie przez użytkownika swoich danych podczas rejestracji jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez właściciela portalu Archizoom.pl zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926), a także zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Dane zbierane podczas rejestracji mogą być przetwarzane w celach administracyjnych, statystycznych, marketingowych i informacyjnych.

Dane zbierane automatycznie mogą posłużyć do analizy aktywności i zachowań użytkowników odwiedzających portal Archizoom.pl oraz do tworzenia statystyk użytkowników.

Właściciel portalu Archizoom.pl nie udostępnia ani nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników innym podmiotom. Może jednak udostępnić innym podmiotom zestawienia statystyczne dotyczące aktywności użytkowników portalu Archizoom.pl (bez informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników).

W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu portalu Archizoom.pl, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa właściciel portalu może udostępnić dane użytkownika portalu upoważnionym podmiotom.

zmiana danych osobowych

Użytkownik, po zalogowaniu się na profil na portalu Archizoom.pl, może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane, udostępnione podczas rejestracji.

linki do innych stron internetowych

Właściciel portalu Archizoom.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których linki zostały umieszczone na portalu Archizoom.pl.

zmiany polityki prywatności

Właściciel portalu Archizoom.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

kontakt

Paweł Kraus – Monument
ul. Juliusza Lea 53/21
30-052 Kraków
Polska

Regon: 121013144
NIP: 8132327133

W razie pytań i uwag dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: wydawnictwo@archizoom.pl.