Please scroll down for English version


architekci, studenci architektury

Przedstaw nowy projekt, realizację lub poinformuj o istotnych wydarzeniach. Prześlij propozycję (poglądowe ilustracje w formacie JPEG, niska kompresja – wysoka jakość, optymalne szerokość lub wysokość 1280 pikseli, maksymalna wielkość pliku 512 KB, 75 ppi, krótki opis) na adres: redakcja@archizoom.pl.

Architekcie, chciałbyś zaprezentować swoje portfolio inwestorom, mediom, osobom poszukującym profesjonalnej informacji na temat polskiej architektury współczesnej? Zajrzyj do działu A-Z.

Jesteś studentem architektury / architektury krajobrazu / architektury wnętrz, skończyłeś studia, a może chciałbyś je rozpocząć? Zamieszczaj, oglądaj i komentuj projekty dyplomowe absolwentów polskich uczelni w dziale Pokaż się.

autorzy tekstów

Piszesz o architekturze i na tematy z nią związane? Prześlij propozycję artykułu na adres: redakcja@archizoom.pl.

Trzymasz rękę na pulsie wydarzeń architektonicznych w Twoim regionie? Chciałbyś zostać naszym korespondentem? Czekamy na wiadomość od Ciebie.

organizatorzy wydarzeń architektonicznych

Organizujesz konkursy, spotkania, wystawy, wydajesz książki lub czasopisma? Powiadom naszych Czytelników o swoich inicjatywach, wyślij informację na adres: redakcja@archizoom.pl.


architects, students of architecture

Introduce a new design, realization and inform about important events. Submit a proposal (visual illustrations in JPEG format – low compression, optimal illustration's width or high: 1280 pixels, 75 ppi, with brief description) to: redakcja@archizoom.pl.

Architect, would you like to present your portfolio to investors, the media, those who seek professional information on the Polish contemporary architecture? – Go to section A-Z (only for architects from Poland).

Are you a student of architecture / landscape architecture / interior design, graduate, or planning to study? – Submit, watch and comment on Diploma designs of graduates of Polish universities in Pokaż się section (only for students from Polish universities).

freelance writers

Do you write about architecture and related issues? – Submit an outline of article at: redakcja@archizoom.pl.

Are you up to date with architectural events in your area ? Would you like to become our correspondent? – We look forward to hearing from you (only Poland).

architectural events organizers

Do you organize competitions, meetings, exhibitions, publish books or magazines? – Tell our readers about your initiatives. Please send info to: redakcja@archizoom.pl.