Defragmentacja ulicy

Przestrzeń Mikrozdarzeń, projekt grupy VIII prowadzonej przez Aleksandrę Wasilkowską
Przestrzeń Mikrozdarzeń, projekt grupy VIII prowadzonej przez Aleksandrę Wasilkowską


Tegoroczna, jesienna edycja studenckich warsztatów po dziesięciu latach znów zawitała do Łodzi. XIV Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA odbyły się podhasłem Defragmentacja ulicy i dotyczyły najważniejszej części miasta, czyli ulicy Piotrkowskiej.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury od początku istnienia, czyli od trzynastu lat nieprzerwanie organizuje warsztaty studenckie. Co roku dotyczą one innego zagadnienia. W tym roku w dniach 16–23 października z inicjatywy studentów Politechniki Łódzkiej około stu uczestników z wydziałów architektury z całej Polski, a także z wydziałów architektury w Brześciu i Mińsku (Białoruś) miało okazję poznać Łódź oraz zmierzyć się z licznymi problemami przestrzeni publicznej miasta. Dawna wytwórnia wyrobów dzianych Adolfa Kebsza była miejscem, w którym studenci podzieleni na dziewięć grup warsztatowych pracowali pod okiem architektów z całej Polski. Uczestnicy mieli za zadanie dokonać defragmentacji ulicy, tzn. spróbować uporządkować, naprawić lub też pobudzić do życia elementy ulicy Piotrkowskiej, które dziś nie funkcjonują właściwie i których potencjał jest niewykorzystany. Każda z grup zajmowała się innym miejscem przy tej ulicy, a wśród narzędzi, których używali uczestnicy do realizacji zakładanych celów, znalazły się happening, film oraz gra planszowa.


plac Wolności – guerrilla gardening

Grupa I prowadzona przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX) zajmowała się placem Wolności. Aby zbadać dokładnie wyznaczone przez siebie kategorie fragmentacji placu (materia, aktywność, przepływ, społeczeństwo), grupa podzieliła się na mniejsze zespoły, które stworzyły niezależne projekty na podstawie ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami.

W kategorii „materia” grupa wzięła pod uwagę stan elewacji, nawierzchni, małej architektury oraz ilość powierzchni reklamowych. Zespół doszedł do wniosku, że największy potencjał wykazują miejsca styku. Są to dzikie, wilgotne i zaniedbane punkty placu idealnie nadające się do działań w stylu guerrilla gardening (samowolne zazielenianie miejsc zaniedbanych lub tych, w których brakuje roślinności). Grupa postanowiła wprowadzić zieleń we wszystkie miejsca styku – np. do ubytków w posadzce czy do miejsc połączenia elewacji budynków z nawierzchnią placu.

Guerrilla gardening na placu Wolności, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)
Guerrilla gardening na placu Wolności, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)

Guerrilla gardening na placu Wolności, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)
Guerrilla gardening na placu Wolności, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)

Kategoria „aktywność” dotyczyła wieku użytkowników, funkcjonowania placu w różnych porach dnia oraz chłonności miejsca. Okazało się, że plac Wolności jest nękany przez pustkę i nudę, a jego środek jest samotną, bezludną wyspą. Jako remedium grupa przedstawiła projekt inspirowany istniejącym pod posadzką placu Muzeum Kanału Dętka. Autorzy zaproponowali wyniesienie podziemnego kanału nad powierzchnię posadzki i stworzenie elastycznego budynku, posiadającego zdolność do zwiększania swojej objętości w zależności od potrzeb jego użytkowników. Budynek miałby pełnić funkcje rekreacyjno-relaksacyjno-wystawiennicze i mógłby stać się „defibrylatorem” tego miejsca.

Elastyczny budynek, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)
Elastyczny budynek, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)

Elastyczny budynek, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)
Elastyczny budynek, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)

Elastyczny budynek, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)
Elastyczny budynek, projekt grupy I prowadzonej przez Gawła Tyrałę, Michała Grzymałę i Konstantego Stajniaka (Grupa RELAX)

W kategorii „przepływ” badano m.in. natężenie i tempo ruchu. We wnioskach grupa zauważyła, że problemy placu spowodowane są krzyżowaniem się skrajnych wartości tempa i natężenia ruchu, który na dodatek napotyka liczne bariery. Centralna część placu, mimo że wzbudza pozytywne odczucia wśród mieszkańców, jest wyjątkowo trudno dostępna. W projekcie Ponad placem grupa postanowiła wynieść ponad poziom placu fragmenty posadzki (szczególnie te darzone najcieplejszymi uczuciami przez mieszkańców) oraz zróżnicować ich wysokość. Takie działanie zapewniłoby pieszym odbieranie placu jako całości, a nie jako trudnego do przebycia skrzyżowania.

Kategoria „społeczeństwo” dotyczyła poczucia bezpieczeństwa, potrzeby zmian, intensywności użytkowania oraz sympatii do placu. Członkowie grupy doszli do wniosku, że problem braku powiązania części centralnej placu z ulicą Piotrkowską mógłby rozwiązać projekt Czerwony dywan. Pasy na jezdni, w kolorze czerwonym, zapalałyby się, gdy pieszy wszedłby na jezdnię, alarmując kierowców i wymuszając spowolnienie ruchu. Dodatkowo pasy stanowiłyby atrakcję przyciągającą ludzi na plac, wprowadzałyby element zabawy i nobilitowały pieszych.

Studenci grupy I: Agnieszka Ufnal, Matylda Wasiljew, Aleksandra Placek, Joachim Surdy, Katarzyna Pastuszak, Katarzyna Sobuś, Marcin Giemza, Maria Gromadzka, Roman Zabela, Katya Lopatina, Ilya Palonski.


plac przed Domem Handlowym „Magda” – meble szyte na miarę

Grupa II prowadzona przez Jakuba Majewskiego i Łukasza Pastuszkę (moomoo architects) zajmowała się placem przed Domem Handlowym Magda. Zespół dostrzegł dwa problemy wpływające na kondycję tego miejsca. Po pierwsze sam budynek wymaga odświeżenia i oczyszczenia z reklam. Drugi problem wiąże się z niewykorzystaniem możliwości samego placu. Brakuje na nim miejsc do siedzenia (tak potrzebnych na całej ulicy Piotrkowskiej), a przestrzeń jest nieoswojona i marginalizowana. Aby przywrócić to miejsce świadomości mieszkańców, grupa zorganizowała happening. Z ubrań otrzymanych od okolicznych mieszkańców członkowie grupy zbudowali siedziska, którymi umeblowano plac na wieczorną prezentację wyświetlaną na ręcznie uszytym ekranie. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę przechodniów i wywołało dyskusję związaną z pomysłem na umeblowanie placu. Grupa podjęła skuteczną próbę wzbudzenia w mieszkańcach poczucia tożsamości z miejscem, zainteresowania jego losem.

Studenci grupy II: Agnieszka Kwiecień, Alicja Olejniczak, Ewa Bryzek, Jakub Pawlak, Julia Lasek, Łukasz Hajduk, Maria Jankowska, Marta Zawiślak, Natalia Leszczyńska, Natalia Łodej, Roma Muryń.

Plac przed Domem Handlowym „Magda” ubrany w siedziska z garderoby okolicznych mieszkańców, projekt grupy II prowadzonej przez Jakuba Majewskiego i Łukasza Pastuszkę
Plac przed Domem Handlowym „Magda” ubrany w siedziska z garderoby okolicznych mieszkańców, projekt grupy II prowadzonej przez Jakuba Majewskiego i Łukasza Pastuszkę


pasaż Rubinsteina – perfumy z nutą miasta

Grupa III prowadzona przez Bartosza Haducha (NArchitekTURA) zajmowała się pasażem Rubinsteina. Zespół doszedł do wniosku, że jest to przestrzeń zdefiniowana i prawidłowo funkcjonująca, dlatego postanowił zająć się niematerialnym aspektem miejsca, angażującym zmysł powonienia. Zapachy posiadają niezwykłą moc wywoływania wrażeń – co niesie duży potencjał dla defragmentacji miasta – przywołują poczucie więzi z miejscem, ożywiają wspomnienia, a w efekcie mogą służyć budowaniu tożsamości przestrzeni. Grupa przygotowała film reklamujący rolę zapachu w przestrzeni oraz serię zapachów miasta skomponowanych z miejskich nut aromatycznych i noszących tak kuszące nazwy jak Spalinoff, Kenzoo, Kacttric, Drzewo N° 5.

Studenci grupy III: Adam Myczkowski, Anita Baron, Anna Zapart, Karolina Stejskał, Maciej Szostak, Magdalena Fudali, Michał Romański, Zuzanna Gąszczak, Kinga Kordek.

Perfumy z nutą miasta, projekt grupy III prowadzonej przez Bartosza Haducha
Perfumy z nutą miasta, projekt grupy III prowadzonej przez Bartosza Haducha

Perfumy z nutą miasta, projekt grupy III prowadzonej przez Bartosza Haducha, fot. Maciej Szostak
Perfumy z nutą miasta, projekt grupy III prowadzonej przez Bartosza Haducha, fot. Maciej Szostak


podwórko przy ulicy Piotrkowskiej 37 – miejska gra planszowa

Grupa IV prowadzona przez Mateusza Adamczyka (BudCud) zajmowała się podwórkiem przy ulicy Piotrkowskiej 37. Jest to typowe łódzkie podwórko śródmiejskie z funkcjonującą kamienicą frontową i pustoszejącymi oficynami, z zaniedbaną częścią publiczną często zamienianą w parking. Łódzkie podwórka stanowią potencjał, który można wykorzystać podczas „poszerzania” ulicy. Nadanie im zróżnicowanych funkcji wzbogaciłoby ofertę ulicy Piotrkowskiej oraz zapobiegłoby migracji mieszkańców na obrzeża miasta. Zaktywowanie przestrzeni nieznanej powinno się odbywać przez wprowadzenie połączeń między podwórkami oraz staranny przeplot funkcji mieszkalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz usługowych w obrębie podwórek. Grupa posłużyła się autorską grą planszową, aby udowodnić, że „uporządkowany chaos” w przestrzeni ożywiłby ją oraz służyłby podniesieniu poziomu jej atrakcyjności i funkcjonalności.

Studenci grupy IV: Alicja Woźniak, Bartek Bochyński, Ewa Jankowska, Karol Ornatowski, Maciej Kiewel, Marta Zep, Martyna Szymańska, Mateusz Kot, Maksim Veramiayuk, Maryna Palivoda.

Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka
Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka

Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka
Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka

Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka
Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka

Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka
Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka

Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka
Poszerzanie funkcji ulicy o przestrzenie podwórek, projekt grupy IV prowadzonej przez Mateusza Adamczyka


plac przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa – interaktywna posadzka

Grupa V prowadzona przez Marlenę Wolnik (MWArchitekci) zajmowała się placem przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa – miejscem niedostrzeganym, zdominowanym przez kioski i parkingi. Grupa podzieliła się na dwa zespoły. Zespół pierwszy postanowił zwrócić uwagę przechodniów na istnienie placu i w tym celu przeprowadził happening Łatania ulicy. Za pomocą rozwieszonych w okolicy prowokacyjnych haseł: „Widzisz plac?”, „Znajdź plac”, „Doklej się do placu” wciągnął przechodniów w układanie placu z kolorowych fragmentów dywanu. Działanie to służyło poznaniu marzeń, pomysłów i nadziei, jakie mieszkańcy wiążą z tym miejscem. Efektem pracy „wywiadowczej” był projekt multifunkcjonalnego placu, który w zależności od potrzeb mógłby być parkingiem połączonym z obiektem handlowym, amfiteatrem, kinem letnim lub multimurkiem służącym do odpoczynku.

Zespół drugi zaprezentował podejście bardziej eksperymentalne. Na podstawie obserwacji placu o różnych porach dnia i nocy doszedł do wniosku, że jest on miejscem, które formuje się samo. Konkluzja ta stanowiła podstawę projektu zakładającego pokrycie posadzki membraną, pod którą znajdowałaby się warstwa cieczy nienewtonowskiej, która w zależności od siły, z jaką się na nią działa, zmieniałaby swoją konsystencję (im większa siła, tym mniejsza jej płynność). Pokryty w ten sposób plac stałby się interaktywny, dopasowywałby swoją formę i funkcję do ruchliwości i liczby użytkowników, jednocześnie generując wielkie zainteresowanie.

Studenci grupy V: Agnieszka Mizera, Izabela Słodka, Joanna Janikowska, Karolina Kryger, Karolina Owczarek, Katarzyna Tomaszewska, Marcin Kolanus, Marta Góralska, Marta Kostrzewińska, Paweł Panfiluk, Magda Kornatowska.

Podczas happeningu „Łatanie ulicy” studenci z grupy V prowadzonej przez Marlenę Wolnik poszukiwali funkcji dla placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa
Podczas happeningu „Łatanie ulicy” studenci z grupy V prowadzonej przez Marlenę Wolnik poszukiwali funkcji dla placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa

Propozycje funkcji dla placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa
Propozycje funkcji dla placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa

Propozycje funkcji dla placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa
Propozycje funkcji dla placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa


teren byłej fabryki Ramischa – wesołe miasteczko

Grupa VI prowadzona przez Marcina Kwietowicza i Wojciecha Koteckiego zajmowała się terenem byłej fabryki Ramischa przy ulicy Piotrkowskiej 138/140. Grupa, obserwując tzw. Chinatown – swoiste miasto w mieście, postanowiła odpowiedzieć na pytanie: „Czy chaos w mieście jest OK?”. Teren byłej fabryki Ramischa to miejsce, gdzie spontanicznie i samoistnie narastają kolejne funkcje, tworząc „pozytywny chaos” w przestrzeni. Za pomocą własnoręcznie wykonanej makiety zespół przeprowadził „zabawę w miasto / zabawę miastem” pt. Wesołe miasteczko. Każdy uczestnik gry odpowiadał za jedną funkcję i próbował rozmieścić ją na działce w najbardziej korzystnej dla siebie lokalizacji. Zabawa udowodniła, że spontaniczne narastanie i przeplatanie funkcji wymaga współpracy pomiędzy uczestnikami. Grupa nie zaprezentowała gotowego projektu dla tego miejsca. Uznała, że sam proces jest wystarczającym środkiem i celem samym w sobie – prowadzi do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania miasta.

Studenci grupy VI: Dagmara Matusiak, Jakub Reda, Justyna Gil, Justyna Piecha, Katarzyna Wirkus, Kinga Kędracka, Magdalena Broszewska, Małgorzata Łoś, Małgorzata Tchórz, Marcin Kolczyński.

Czy chaos w mieście jest OK? Projekt grupy VI prowadzonej przez Marcina Kwietowicza i Wojciecha Koteckiego
Czy chaos w mieście jest OK? Projekt grupy VI prowadzonej przez Marcina Kwietowicza i Wojciecha Koteckiego


skrzyżowanie ulicy Piotrkowskiej i alej Piłsudskiego oraz Mickiewicza – bezpieczne wyspy

Grupa VII prowadzona przez Agatę Filipek, Karola Szparkowskiego, Kamila Miklaszewskiego (+48 Grupa Projektowa) i Michała Dudę zajmowała się skrzyżowaniem ulicy Piotrkowskiej i alej Piłsudskiego oraz Mickiewicza. Problemem tego miejsca jest gwałtowna zmiana skali, rodząca poczucie, że człowiek i jego potrzeby zostały odsunięte na dalszy plan, podporządkowane rozwiązaniom komunikacyjnym. Na dodatek skrzyżowanie przerywa ciągłość ulicy Piotrkowskiej. Grupa postanowiła stworzyć bazę dla procesu narastania tkanki miejskiej – zaprojektowała „wyspy” w nurcie komunikacyjnym alei Piłsudskiego. Wielojezdniowa ulica z trakcją tramwajowązostała rozbita, tworząc miejsca bezpieczne dla pieszych, które jednocześnie pełnią zróżnicowane
funkcje – od przystanków komunikacji miejskiej do drobnych punktów handlowo-usługowych. Rozwiązanie to ma wpłynąć na spowolnienie ruchu samochodów, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa pieszych, stworzyć „plany wizualne” odpowiadające ludzkiej skali oraz skali ulicy Piotrkowskiej. Interesująca jest postawiona przez grupę hipoteza, że z czasem „wyspy” zaczną coraz bardziej obrastać tkanką miejską.

Studenci grupy VII: Aneta Nosal, Gosia Rasz, Jacek Kamiński, Dawid Majewski, Katarzyna Telecka, Łukasz Woleński, Mateusz Zwierzycki, Rafał Stańczyk, Tomasz Chmielewski, Agnieszka Dąbrowska, Bahdanovich Hanna, Siervruk Aleksij.

Bezpieczne wyspy, projekt grupy VII prowadzonej przez Agatę Filipek, Karola Szparkowskiego, Kamila Miklaszewskiego i Michała Dudę
Bezpieczne wyspy, projekt grupy VII prowadzonej przez Agatę Filipek, Karola Szparkowskiego, Kamila Miklaszewskiego i Michała Dudę


stacja benzynowa przy ulicy Piotrkowskiej 256 – Przestrzeń Mikrozdarzeń

Grupa VIII prowadzona przez Aleksandrę Wasilkowską zajmowała się stacją benzynową przy ulicy Piotrkowskiej 256. Opuszczona stacja CPN jest symptomatyczna dla procesu fragmentacji całego miasta. Wychodząc z założeń, że pustostan to miejsce o dużym potencjale, że koniec pewnej funkcji może być początkiem innej, oraz stawiając sobie pytania: „Do kogo należą ruiny?”, „Kto współtworzy miasto?”, „Czy zabawa zmienia przestrzeń publiczną?”, zespół postanowił stworzyć Przestrzeń Mikrozdarzeń. Zakładając, że człowiek oswaja przestrzeń przez doświadczenie fizyczne, grupa przygotowała serię ingerencji w obiekt (często prowokacyjnych lub igrających z poczuciem bezpieczeństwa). Opuszczona stacja CPN stała się Nową Stacją Z – z huśtawkami zwieszającymi się z konstrukcji wiaty, „kryjówkami” stworzonymi z dzikiej roślinności czy schodkami prowadzącymi do półki-ławki zbudowanej tuż nad napisem „Zagrożenie! Nie wchodzić”. Otwarciu stacji towarzyszyła akcja informacyjna na portalu Facebook, a popularność wydarzenia pokazała, że skutecznie udało się zmienić pustostan w atrakcyjne miejsce niosące obietnicę przygody i niespodzianki.

Studenci grupy VIII: Aleksandra Jeziorska, Jakub Kubiński, Kamil Kowalski, Karolina Rączka, Magdalena Wełnińska, Marcin Szczodry, Mikołaj Białko, Piotr Dećko, Tomasz Pałka, Kamil Kłos, Jan Pietrzak, Ewa Latoszek. 

Przestrzeń Mikrozdarzeń, projekt grupy VIII prowadzonej przez Aleksandrę Wasilkowską
Przestrzeń Mikrozdarzeń, projekt grupy VIII prowadzonej przez Aleksandrę Wasilkowską

Przestrzeń Mikrozdarzeń, projekt grupy VIII prowadzonej przez Aleksandrę Wasilkowską
Przestrzeń Mikrozdarzeń, projekt grupy VIII prowadzonej przez Aleksandrę Wasilkowską


plac Reymonta – miejska teleportacja

Grupa IX prowadzona przez Aleksandrę Zdziechowską i Mateusza Stolarskiego (tamizo architects group) zajmowała się placem Reymonta. Grupa podeszła do tematu bardzo subiektywnie. Uznała, że plac właściwie nie spełnia swojej funkcji – pozostaje niezauważony i trudny do usytuowania w kontekście tematu defragmentacji. W związku z tym zespół wyznaczył wzdłuż ulicy Piotrkowskiej newralgiczne miejsca, a następnie zaproponował użycie teleportera, by umożliwić swobodne i szybkie przemieszczanie się pomiędzy nimi. Członkowie grupy rozwinęli ten pomysł – zbudowali w skali 1:1 prototyp Telepoltexa i zaczęli krążyć z nim po mieście, usiłując nakłonić przechodniów do odbycia podróży, poddania się idei teleportacji. Eksperyment ten pozwolił, zdaniem grupy, odkryć poważny problem gnębiący Łódź – zobojętnienie ludzi na abstrakcyjne działania oraz na miejsca, które mijają codziennie. Zespół doszedł do wniosku, że jedynym ratunkiem w tej sytuacji może być zaskoczenie mieszkańców miasta, np. poprzez wystrzelenie w kosmos statuy Reymonta.

Studenci grupy IX: Aneta Świeżak, Katarzyna Laskowska, Łukasz Stępnik, Maciek Sokolnicki, Michał Krajewski, Piotr Matuszek, Piotr Szulc, Sebastian Boryczka, Wiktor Anyż.

„Telepoltex”, projekt grupy IX prowadzonej przez Aleksandrę Zdziechowską i Mateusza Stolarskiego
„Telepoltex”, projekt grupy IX prowadzonej przez Aleksandrę Zdziechowską i Mateusza Stolarskiego


Łódzki tydzień studenckich warsztatów OSSA był czasem rozwijających wykładów, wycieczek, ciężkiej pracy, świetnych imprez, ale przede wszystkim niesamowitej kreatywności. Mimo że motywem przewodnim warsztatów była ulica Piotrkowska, w projektach zostały poruszone nie tylko kwestie samej ulicy, ale również całego miasta. Uczestnicy spotkania skupili się na problemach danego miejsca w szerszym kontekście architektonicznym, urbanistycznym, a także socjologiczno-społecznym.


Nina Grochowskastudentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, organizatorka XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 Łódź
Agata Boszczykabsolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, organizatorka XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 Łódź
Artur Królewiczstudent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, organizator XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 Łódź

Projekty powstałe w ramach XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 w Łodzi można obejrzeć na: www.ossa2010lodz.pl.

Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości organizatorów XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA