Projektowanie na czas(ie)

„Northern Gate”, Bat-Yam, Izrael, autorzy: grupa „But, Yam”, 2010
„Northern Gate”, Bat-Yam, Izrael, autorzy: grupa „But, Yam”, 2010


Niewielkie zmiany w przestrzeni mogą diametralnie zmienić jakość jej użytkowania.


Jednym z wydarzeń towarzyszących Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism (Międzynarodowe Biennale Urbanistyki Krajobrazu w Bat-Yam) Urban Action, zatytułowanemu Timing 2010, był konkurs 72 Hour Urban Action. Jego uczestnicy mieli za zadanie w ciągu 72 godzin zaprojektować oraz zrealizować obiekt, który podniesie jakość wybranej przestrzeni publicznej. Istotne było, aby w proces projektowy oprócz architektów, designerów, artystów czy rzemieślników zaangażowali się lokalne władze oraz mieszkańcy.

Zwycięzcą konkursu została międzynarodowa grupa But, Yam (CDMB Architects, Tal Gur, Matan Israeli, Imad Jubran, Sami Jubran, Ziad Jubran, Haim Kazas), w której skład weszła polska pracownia Knockoutdesign. Projektanci zajęli się przestrzenią na styku ruchliwej ulicy Yoseftal oraz pieszego odcinka ulicy Ort Israel, prowadzącej do głównych arterii dzielnicy biznesowej Bat-Yamu. Wspomniany obszar służył okolicznym mieszkańcom jako dziki parking, ale także miejsce spotkań wiernych modlących się w dwóch pobliskich synagogach. W efekcie przenikania się obu funkcji żadna z nich nie była realizowana poprawnie.

Zaprojektowany obiekt, nazwany Northern Gate, tworzy specyficzne miejsce spotkań, łącząc w sobie dwie funkcje – bramy, przejścia dla pieszych oraz bariery dla samochodów. Zadaszenie i ażurowa struktura bramy chronią przed słońcem, ale również tworzą interesujące efekty światłocieniowe. Oprócz wzniesienia budowli projektanci postanowili uporządkować obszar parkingu. W efekcie, dzięki prostemu zabiegowi polegającemu na oznaczeniu stanowisk dla samochodów, wygospodarowano dodatkowe miejsca parkingowe.


Paweł Kraus (na podstawie materiałów udostępnionych przez Knockoutdesign)

www.biennale-batyam.org

www.72hoururbanaction.com

www.knockoutdesign.eu