Sztuka pod prądem

© Tham & Videgård Arkitekter
© Tham & Videgård Arkitekter


Szwedzcy architekci z pracowni Tham & Videgård Arkitekter po udanej realizacji Muzeum Sztuki w Kalmarze (Kalmar konstmuseum) z 2008 roku po raz drugi zmierzyli się z podobnym tematem. Tym razem ich zadanie polegało na adaptacji ponadstuletniej elektrowni na potrzeby Muzeum Sztuki w Malmö (Moderna Museet Malmö).


Za lokalizacją nowego muzeum w poprzemysłowych obiektach elektrowni wzniesionej na początku XX wieku przemawiało kilka argumentów – stworzenie nowego kulturalnego ośrodka na mapie Malmö, a w efekcie rozwój obszaru wokół muzeum oraz odciążenie głównego muzeum w Sztokholmie.

Wyzwaniem dla architektów, oprócz krótkich terminów (fazy projektowa i realizacyjna musiały się zamknąć w 18 miesiącach), był proces adaptacji istniejącego ceglanego budynku do współczesnych standardów klimatycznych i bezpieczeństwa oraz wystawienniczych.

Elementem wskazującym na zmianę, która zaszła w istniejącej przestrzeni, jest dobudówka, pokryta pomarańczową, perforowaną blachą. Materiał koresponduje z ceglanymi elewacjami starego budynku, a jednocześnie informuje o współczesnej proweniencji. Dobudówka mieści nowe wejście do muzeum, punkt informacyjny, kawiarnię oraz galerię, zlokalizowaną na piętrze. Za sprawą prostego zabiegu, polegającego na przeskalowaniu budynku, pełni ona jeszcze jedną istotną funkcję – znaku w przestrzeni miasta.

We wnętrzu budynku zachowano historyczny układ pomieszczeń. Wprowadzono natomiast nowe klatki schodowe, które łączą olbrzymią przestrzeń hali turbin (wysoką na 11 metrów) z mniejszymi przestrzeniami wystawienniczymi (powierzchnia wystawiennicza liczy 925 metrów kwadratowych). Klatki schodowe pełnią jeszcze jedną funkcję – dzielą halę turbin na trzy zróżnicowane kubaturowo pomieszczenia. 


Paweł Kraus (na podstawie materiałów przesłanych przez Tham & Videgård Arkitekter)

www.tvark.se