Fragment opisu autorskiego

Projekt dyplomowy „Trzy stany mieszkania” powstał w oparciu o założenia konkursu Europan 10. Przedmiotem opracowania jest zabudowa jednorodzinna w fińskim mieście Järvenpää. Analityczno-studialna część pracy została podzielona na studia teoretyczne, studium uwarunkowań i studia projektowe. Rozważania zawarte w nich stanowiły podstawę dalszych decyzji projektowych.

Natura, która zdominowała życie Finów, posłużyła w projekcie, jako element wyjściowy. Głównym celem projektowym było stworzenie obiektu mieszkalnego, który będzie żył wraz z jego mieszkańcami, budynku, który w naturalny sposób będzie się podporządkowywał prawom natury, a jego zmienność będzie oparta o roczny przebieg pogody. Analizy posłużyły do określenia, jaką stałość i zmienność oferuje nam lokalizacja, oraz, jak wraz z pogodą zmienia się roczny tryb życia Finów. Pytania, które pojawiły się na samym początku były następujące: na ile można przekształcić, a na ile wykorzystać naturalne warunki? Czy dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii jesteśmy w stanie stworzyć taki podkład naturze, aby ona sama codziennie od nowa budowała schronienie, oferując o każdej porze roku nowe doznanie zmysłowe zgodne z aktualną potrzebą schronienia?

Krajobraz Finlandii zdominowany jest przez wodę. Wraz z porami roku, zmienia się jedynie forma, w jakiej występuje. Woda, jako substancja trójfazowa, daje wiele możliwości wykorzystania. W zależności od stanu skupienia, dysponuje innymi właściwościami fizycznymi. Wykorzystanie ich gwarantuje zmienność i pewien stopień nieprzewidywalności.

W projekcie woda została wykorzystana jako naturalny materiał budowlany. Dom zmienia się zgodnie ze sposobem funkcjonowania mieszkańców. Zimą, kiedy mieszkańcy skierowani są do środka, zewnętrzna skorupa pokryta lodem szczelnie zamyka się ze wszystkich stron. Latem, kiedy zmienia się pogoda, a wraz z nią tryb życia, dom stopniowo otwiera się na otoczenie. Dom w trakcie zimy ulega hibernacji. Jest czymś w rodzaju termometru. W widoczny sposób informuje mieszkańców o warunkach pogodowych. O wyglądzie zewnętrznym obiektu decyduje natura. Niezbędne jednak było zastosowanie zewnętrznej konstrukcji, która spełniałaby trzy funkcje: zimą gromadziłaby śnieg i lód, w czasie roztopów i burz odprowadzałaby wodę z dachu do specjalnych zbiorników, z których z kolei następowałoby jej odparowywanie, a także odprowadzałaby parę wodną, jaka wydobywa się z sauny podczas jej używania, tak, aby ta stworzyła barierę wzrokową

Jako podstawę dla rozważań dotyczących układów funkcjonalnych budynku wykorzystano analizę pierwotnych struktur mieszkaniowych, które jako odpowiedź na trudne warunki naturalne, w widoczny sposób zadecydowały o stałych elementach przestrzeni mieszkalnej.

Poszanowanie istniejącej zieleni oraz okolicznych wzgórz jako wspólnego dobra zadecydowało o ostatecznej formie zagospodarowania terenu. Zapewnienie każdej działce bezpośredniego dostępu do lasu miało w jak największym stopniu zbliżyć współczesną zabudowę do historycznych układów, w których każdy dom sąsiadował z niewielką polaną, a dystans pomiędzy jednostkami mieszkalnymi sprawiał, że sztuczne odgradzanie się nie było potrzebne. Projekt zagospodarowania terenu jest wiec wypadkową pierwotnych struktur zabudowy i współczesnej gęstości zabudowy jaka została przewidziana dla tego obszaru.