Uwaga! Nazwa użytkownika będzie widoczna na portalu. Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wprowadź adres e-mail ponownie w celu uniknięcia pomyłki.
Podaj hasło do konta. Nie może być dłuższe niż 30 znaków.
Pełna nazwa uczelni, np. Politechnika Warszawska
Pełna nazwa wydziału, np. Wydział Architektury
Rok akademicki
Rok akademicki obrony dyplomu.
Format: 2022
Format: 2022
Dodatkowe informacje
CAPTCHA
5 * = 20
Rozwiąż powyższe zadanie wpisując wynik jako cyfre, np. dla "dwa plus 4 = ?" wpisz "6".