Gmach Centrum Muzyki Augarten (CMA) jest zlokalizowany w centrum stolicy Austrii – Wiedniu. Kontekstem dla gmachu jest park miejski Augarten o powierzchni 52,2 hektara, w którym znajdują się najstarsze barokowe ogrody pochodzące z początku XVIII wieku. W parku Augarten zostały zlokalizowane dwie potężne konstrukcje – wieże obrony przeciwlotniczej (Flaktürme), chroniące centrum miasta przed powietrznym atakiem aliantów podczas II wojny światowej. Owe wieże stały się punktem wyjścia projektu. Inspiracja i analiza istniejącego układu urbanistycznego przełożyła się na lokalne założenia projektowe. Do dwóch monolitycznych elementów został dodany trzeci – wierzchołek do trójkąta – CMA. Forma projektowanego gmachu nawiązuje do pozostałych elementów układu, toczy się między nimi swoisty konceptualny dialog. Fragment bryły, w którym znajduje się serce CMA – główna sala koncertowa (790 miejsc siedzących, 2000 miejsc stojących), jest wyniesiony na wysokość 22 metrów, co tworzy czytelny znak w przestrzeni parku i miasta. Pozostała część gmachu jest zanurzona w zieleni parku.

Prezentacja multimedialna projektu - inspiracje muzyczne: http://bit.ly/VvspYX

Tomasz Janiec – absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej (2010), studiował archiekturę na Technicznym Uniwersytecie w Wiedniu. Projekt dyplomowy został wyróżniony Nagrodą Główną w Ogólnopolskim Konkursie „Architektura Betonowa 2011“. Uczestnik warsztatów architektonicznych OSSA „Silesia – Megalopolis?“ w Gliwicach oraz współorganizator warsztatów OSSA „Faktura Miasta“ w Krakowie. Założyciel grupy projektowej meeko architekci (2010) oraz LATE architekci (2012).

Więcej informacji na stronie: www.tomaszjaniec.pl.